مسيا
فهرست دوستان
      صفحه 1 از 1 ( 5 دوست)  < 1 >  
از نگاه ديگران

نظري در مورد اين كاربر ارسال نشده است.


مشخصات
مسيا
وبلاگ : سلام خداوند
پارسي يار : سلام خداوند
مسيا

نام: مسيا
تاريخ عضويت: 91/5/14
سن وبلاگ : 8 سال و 3 ماه و 28 روز

درباره خودم: الهي، تو دوست مي داري که من تو را دوست دارم با آن که بي نيازي از من. پس من چگونه دوست ندارم که تو مرا دوست داري با اين همه احتياج که به تو دارم. الهي، اگر فردا گويند که چه آوردي؟ گويم: خداوندا! از زندان، موي باليده و جامه ي شوخگِن و عالمي اندوه و خجلت توان آورد. مرا بشوي و خلعت فرست و مپرس!


ParsiBlog.com ® © 2010